Konstrukcja sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Projekotwanie ogrodzenia plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachetki z PCV na plot i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu i proponowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane ogrodzenia Winylowe na plot i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak planowane ploty plastykowe na plot i furtę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements